Begraafplaats IJsselmonde
MEDEDELINGEN ZOMER 2020
Geplaatst op: 10-7-2020
Corona:

De adviezen van het RIVM zijn recent weer aangepast en geeft een verruiming voor uitvaarten, we zoeken in overleg met nabestaanden naar mogelijkheden bij een uitvaart.

Parkeren:

U kunt uw auto parkeren op het terrein, let op bij het uitrijden!
Volgt u de aanwijzingen van parkeren bij een uitvaart op zoals dan vermeld.
Mocht u een keer het uitvaartcentrum van binnen willen zien, maak dan een afspraak.
We hebben de beschikking over twee 24 uurs familiekamers, een mortuarium, pantry en aula.
Naast begrafenissen worden er ook crematies uitgevoerd in samenwerking met het crematorium.

Groen:

De laatste tijd komen er meer klachten over groen, anders dan vorig jaar groeit nu alles sneller maar niet constant. Na een natte winter, een droog voorjaar hebben we nu te maken met wisselend en groeizaam weer.

Het onderhoud op de graven is voor de recht / belang hebbende van het betreffende graf. Met elkaar houden we het netjes!
Mocht het u zelf niet lukken kunt u contact met ons opnemen om te zoeken naar een oplossing.

Heeft u destijds een keuze gemaakt voor een algemeen graf dan mogen daar geen plantjes bij geplaatst worden, de hovenier kan hier niet meer maaien en komen er ook weer meer klachten binnen, ook hier vragen we om uw medewerking.

Service punten:

Offertes worden opgevraagd voor het vernieuwen van de service punten.
Ingrijpende wijziging zal zijn dat we het groen afval zullen scheiden van rest afval en hopen op uw medewerking.

Vervallen graven:

Recent zijn bij vervallen graven de grafmonumenten weggehaald, het is vaak een emotioneel proces voor nabestaanden, u wordt altijd vroegtijdig via een brief geïnformeerd, mocht u een vraag hebben of uw adres is gewijzigd neem da contact met ons op.
We houden 2 x per jaar een informatie avond over de mogelijkheden en uitleg van het proces bij het vervallen van graven.
Een van de mogelijkheden is het grafmonument liggend te plaatsen op het “pad van herinnering” bij de kastanje boon, informatie vind u op de web site.

Vrijwilligers:

Mocht u ons willen helpen, wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor diverse taken u bent welkom. op onze web site staat hier meer over.
Ook wil ik nog eens benadrukken hoe belangrijk hun bijdrage is.
In memoriam:
Wilt u een blijvende herinnering van uw dierbare plaatsen, dan bestaat de mogelijkheid gratis uw verhaal met eventueel een foto te plaatsen onder de informatie van het graf op de web site.

QR Code:

Door toename van digitalisering in ons bestaan, bestaat ook de mogelijkheid voor het plaatsen van een QR code bij het graf met informatie over de persoon wat ook uitgebreid kan worden we hebben een folder met informatie.

As en urn bestemmingen:

Begin dit jaar is er een boomschors pad aangelegd onder de bomen op het midden stuk van de begraafplaats hier zijn inmiddels de eerste urnen graven geplaatst.
De urnenwal is nog een punt van aandacht om de juiste beplanting goed te krijgen.
Het strooiveld voor mensen uit de binnenvaart is gerealiseerd en de eerste verstrooiingen hebben plaatsgevonden en zijn de naambordjes op de meerpaal geplaatst.
Bij het herinneringspad onder de kastanje boom bestaat ook de mogelijkheid om as uit te strooien.

Graf familie Molenaar:

De markante kelder op het midden van de begraafplaats van de familie Molenaar, oud burgemeester en steenbakkers is deze winter vanwege instortingsgevaar een graf geworden. Het is verheugend dat we samen met de familie Molenaar en de Steenhouwer Timmerman Natuursteen op zoek zijn naar een mooi alternatief, we houden u op de hoogte.

Cor Vink, beheerder

© 2020 Begraafplaats van de Hervormde Gemeente Rotterdam-IJsselmonde
Design, realisatie en hosting verzorgd door NetandMore Rotterdam Powered by NAM CMS.