Begraafplaats IJsselmonde
Nieuwbouw en voortgang begraafplaats:
Geplaatst op: 14-7-2018
Nieuwbouw begraafplaats:

Vorderingen nieuwbouw per 15 november 2018:
Inmiddels zijn de metselaars zo goed als klaar met het realiseren van de muren.
Daarna zal binnen verder gewerkt worden en zullen ze het dak verder afmaken.
De aannemer ligt op schema en zoals het er nu uitziet zal voor eind januari 2019 het uitvaartcentrum gebruikt kunnen worden.
De officiële opening zal later plaatsvinden, wij gaan u hierover op een later moment berichten, we zullen dan stilstaan bij “Begraven door de eeuwen heen op IJsselmonde, toen, nu en in de toekomst”
We doen dit in samenwerking met de Stichting Behoud Adriaen Janszkerk en de Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde.

Groen:
We hebben een mooie zomer achter ons gelaten en zijn volop in de herfst wat ook te zien is aan de kleuren op de begraafplaats.
Ze hebben afgelopen week nog het gras gemaaid en zullen eerdaags beginnen met het blad weg te werken, wat voorlopig zal doorlopen.
Vrijwilligers hebben inmiddels veel werk verzet met het opknappen van verwaarloosde graven waar nog wel rechten op zitten, dit is zichtbaar mocht u ook willen helpen laat het ons weten.!
Ook deze winter zal het water weer worden afgesloten, we wachten daar zo lang mogelijk mee, dit is altijd een punt van aandacht “wanneer doe je dit voordat het te laat is” we informeren u hierover en op het publicatie bord.

Eeuwigheidszondag:
Op zondag 25 November 2018 wordt in veel Protestantse kerken, de namen genoemd van hen die het afgelopen jaar overleden zijn. Deze zondag wordt ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar genoemd. De zondag erna is het eerste advent en leven we toe naar de kerst.
De afgelopen jaren waren we op de begraafplaats aanwezig om er voor u te zijn en te ontmoeten in de Aula en om er een kopje koffie of thee aan te bieden.
Door de bouw is dat dit jaar niet mogelijk, toch bent u welkom. Er zullen dierbare herinneringen zijn, ieder met zijn of haar levensverhaal en heel divers.
Bij de ingebruikname van het uitvaartcentrum zal er in de Aula een stille hoek worden ingericht wij zullen u later hierover informeren.

Nieuws 21 september

Woensdag 26 september vanaf 7.00 uur tot ongeveer 13.00 uur zal er een kraan op het voorterrein van de begraafplaats staan i.v.m. de bouw van het uitvaartcentrum.
U kunt parkeren in een van de zijstraten, kijkt u wel uit voor de obstakels.
Onze excuses voor de overlast

Inmiddels zijn alle grondwerkzaamheden afgerond.
In de week van 24 september zullen nog wat gaten op de begraafplaats worden afgevlakt en komt er voor 3 of 4 paden op C een proef met graspaden.
De ervaringen van de gemeentelijke begraafplaats in Utrecht die wat grondstructuur vergelijkbaar is, zijn met ons gedeeld en de resultaten zijn positief.
Wij vragen u ook om hulp bij het splitsen van afval, het groen afval kan rechts in het midden achter de bomen en struiken gedeponeerd worden of helemaal achter op het nieuwe deel links. We hebben 2 kruiwagens op de begraafplaats.
Het overige afval kan in de groene containers, alvast bedankt!

Op zaterdag 27 oktober willen we weer een vrijwilligers dag houden.
De afgelopen tijd zijn er een aantal vrijwilligers erg actief geweest bij de kindergraven er is heel veel werk verzet maar ook bij meerdere verwaarloosde graven, die niet worden bijgehouden door nabestaanden.
Ik krijg positieve reacties, dus is het heel zichtbaar!
Ook is er aardig wat tijd gestoken in het project “In Memoriam”
Mocht ook u / jij willen helpen dan zijn jullie welkom op zaterdag 27 oktober ik ben er om 8.30 ik zal zorgen voor koffie met iets lekkers en mocht je tussen de middag wat willen eten zorg ik voor broodjes.
Laat even weten, liefst via de mail of ook u / jij erbij bent. U vindt dit onder informatie – vrijwilligers werk.
Ik wil voor de winter de graven nalopen, daarnaast kunnen we ook rommel opruimen en wellicht bij goed weer de bankjes verven.
Ook kunnen we nog wat onkruid weghalen al met al genoeg te doen en wellicht dat jullie zelf nog ideeën hebben laat het me weten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na meer dan 100 jaar te hebben dienstgedaan en diverse grotere en renovaties te hebben ondergaan is de aula van de begraafplaats aan de Benedenrijweg sterk veroudert. In de huidige toestand voldoet de aula niet meer aan de eisen van de tijd. Ten aanzien van de toekomst zijn daarom meerdere alternatieven overwogen en daarvan is nieuwbouw de meest aantrekkelijke gebleken. Hierdoor kunnen namelijk ook nieuwe functionaliteiten toegevoegd worden waarnaar vraag is zoals: familiekamers, ontmoetingsruimte, mortuarium en Aula tot 80 personen. Door de nieuwbouw zal ook de uitstraling van de begraafplaats als geheel verbeteren.

We gaan ook verder met de herinrichting van de begraafplaats, oude verwaarloosde graven waar geen rechten meer op rusten zullen verwijderd worden, ook zal meer dan voorheen gehandhaafd worden bij het niet onderhouden van de graven.

Vrijdag 20 juli zullen de voorbereidende werkzaamheden beginnen. De sloop van de huidige aula zal na de bouwvakvakantie beginnen, waarna direct de nieuwbouw van start gaat. In de tussentijd is er dus geen aula beschikbaar maar als alternatief bij begrafenissen kan eventueel de consistorie van de Adriaen Janszkerk dienen of De Magneet.

Begrafenissen gaan uiteraard door en hebben we goede afspraken gemaakt met de aannemer om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De nieuwbouw zou – als er geen vertraging optreedt – in de winter gereed moeten zijn. Op bovenstaande afbeelding ziet u vast een impressie.

De ontwikkelingen kun u vanaf start bouw volgen op de website


Het college van kerkrentmeesters
© 2021 Begraafplaats van de Hervormde Gemeente Rotterdam-IJsselmonde
Design, realisatie en hosting verzorgd door NetandMore Rotterdam Powered by NAM CMS.