Begraafplaats IJsselmonde
Gehouden informatieavond groen/ vrijwilligers
Geplaatst op: 5-6-2018
Dinsdag 29 mei is er een informatieavond gehouden over het groen onderhoud, naar aanleiding van de klachten en de vraag naar vrijwilligers.

GROEN:
Eerst is een presentatie gehouden over het groen ook is er een toelichting gegeven over de vraag wat hierbij de verantwoording is van de begraafplaats, de hovenier en de recht/belanghebbende.
Er is daarna gelegenheid geweest om de klachten kenbaar te maken.
Met name het onkruid en de dode buxus heggen was de meest gehoorde klacht, het is goed dat de klachten op deze wijze ook worden gedeeld maar ook de betrokkenheid en de manier waarop men meedenkt in oplossingen.
Het bestuur heeft inmiddels een gesprek gehad met de hovenier en het uit te voeren werk doorgenomen.
Wat een bijkomende uitdaging is dat er vanaf dit jaar geen gebruik meer gemaakt mag worden van onkruidbestrijdingsmiddelen en is het zoeken naar alternatieven.
Wat soms niet duidelijk is dat het onderhoud op het graf voor de recht/belanghebbende is, wij vragen dan ook uw medewerking hierin om dit netjes bij te houden. Mocht u dit zelf niet kunnen dan bent u vrij om dit te laten uitvoeren of contact met ons opnemen dan vragen wij een offerte bij een hovenier.
We zullen recht/belanghebbenden contacten als de situatie bij een graf opgeknapt moet worden.
Wat we steeds meer zien is dat nabestaanden ervoor kiezen rondom het grafmonument in te zaaien met gras, het onderhoud is dan voor de begraafplaats!! In zo’n situatie kunt u gebruik maken van de bloemenvazen die verspreid over de begraafplaats aanwezig zijn.

VRIJWILLIGERS:
Een aantal mensen hebben hulp aangeboden voor verschillende klussen.
We gaan in ieder geval 2 keer per jaar een vrijwilligers dag organiseren om met elkaar groen klussen op te pakken, wij zorgen voor de inwendige mens en zullen dit vroegtijdig kenbaar maken.
Ik wil alle mensen die gereageerd hebben en aanwezig waren bedanken voor hun betrokkenheid. Mocht u zaken kenbaar maken dan verzoeken wij u dit bij voorkeur via het contactformulier van de website te doen.

Met vriendelijke groet.
Cor Vink Beheerder
© 2021 Begraafplaats van de Hervormde Gemeente Rotterdam-IJsselmonde
Design, realisatie en hosting verzorgd door NetandMore Rotterdam Powered by NAM CMS.