Klokkenluiden tijdens uitvaart
In de toren van de Ariaen Janszkerk hangen twee luidklokken. De kleine klok dateert uit 1544. Het randschrift luidt: "IHesus Maria Anna est nomen mev Medardus Waghevens me fecit anno DNI MDXLIIII". (Jezus Maria Anna is mijn naam Medardus Waghevens heeft mij gemaakt in 1544). Deze klok werd door de Duitsers weggevoerd om te worden omgesmolten tot munitie. Echter schipper Van Dijk liet zijn schip "De Hoop van Zegen" met daarin 255 oude klokken zinken in het IJsselmeer. Na de oorlog is het schip gelicht en zijn de klokken wonderwel weer naar hun torens teruggebracht. De grote klok, die ook was afgevoerd is helaas verloren gegaan. In zijn plaats kwam een nieuwe klok met een diameter van 103 cm. Opschrift hiervan is: "1948 Hervormde Kerk IJsselmonde. Deze klok is vervaardigd en aangebracht ter vervanging van de op 4 januari 1943 in de oorlog van 10 mei 1940 - 5 mei 1945 door de Duitse bezetting weggevoerde klok, die is om gesmolten tot oorlogstuig psalm 66 vers 11 EN" U kunt de kerkklokken beluisteren .

Het is een oud gebruik de klokken tijdens een uitvaart te luiden. Ook nu word nog met regelmaat de klok geluid tijdens de loop naar het graf of bij het uitdragen van de kist uit de kerk.
Er zit een verschil in luiden van de klokken dit is afhankelijk of het een man of vrouw is.
De Begraafplaats rekend € 40,00 voor het luiden van de klok, van dit bedrag gaat de helft naar de voedselbank Rotterdam en de andere helft naar de Stichting Adriaen Janszkerk voor het onderhoud van de klok en uurwerk.

Met regelmaat vragen mensen hoe dit gaat en of we dit automatisch doen. Dit is niet het geval, Jan van Es is de klokken luider hij krijgt door wanneer de klok geluid moet worden. Vaak komt hij eerst even met de fiets op de begraafplaats om daarna naar de kerk te gaan om te luiden.
© 2019 Begraafplaats van de Hervormde Gemeente Rotterdam-IJsselmonde
Design, realisatie en hosting verzorgd door NetandMore Rotterdam Powered by NAM CMS.